Chuyên mục: Tin tức giáo dục

Bảng xếp hạng 49 trường ĐH ở Việt Nam

Mới đây, một nhóm chuyên gia độc lập đã công bố kết quả xếp hạng đối với 49 trường đại học  sau khi hoàn thành  một đề án xếp hạng  các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam cách…