Chuyên mục: Tin tức giáo dục

Lộ đề thi – xưa là tử tội, nay thì sao?

Muốn trả ơn cho ân nhân, một giáo viên ở Đồng Tháp tiết lộ đề thi 2 môn Toán và Sử của kỳ thi học kỳ lớp 11. Toàn tỉnh phải thi lại, còn giáo viên nọ chỉ bị xử…